Cirkonijum

Sam estetski vrh zubnih nadoknada. Cirkonijum je poslednjih nekoliko godina toliko napredovao da je u potpunosti prevazišao metal keramiku. Estetski, ali I funkcionalno.

Za izradu cirkonijumskih krunica takođe Vam nudimo potpuno digitalnu izradu. U ovom slučaju takođe uzimamo otisak 3SHAPE intraoralnim skenerom najnovije generacije, zatim naš tim dizajnira nadoknadu koju prvo izrađujemo u plastici radi probe, ukoliko pacijent i stomatolog nemaju nikakvih zamerki, izrađujemo potpuno identične nadoknade od cirkonijuma. U ponudi imamo cirkonijum premium kvaliteta izrađen od visoko translucentnih blokova i trenutno najboljih blokova na tržištu – Ivoclar ZirCAD Prime. Takođe u ponudi imamo I cirkonijum standard kvaliteta, američke firme SAGEMAX koja je od nedavno I sama u sklopu Ivoclara. U ponudi imamo I cirkonijumske nadoknade izrađene sa dodatkom keramike, Izrada je slična kao I kod metalo keramičkih nadoknada. U ponudi od cirkonijum-keramike imamo CUT BACK- (vestibularno-bukalno) redukovanu formu na kojoj se nanosi keramika. I core-formu, cirkonijumske kapice na koje se nanosi keramika po celoj površini krunice. Ovakvi radovi su unikatni, svaka krunica dobija dodatno na prirodnosti I potpuno novu dimenziju uz pomoć efekata koje koriste naši vešti tehničari.

Takođe se jedan deo izrađuje na CAD CAM sistemu, međutim nakon toga sledi nanošenje keramike. Svaki izrađen zub je unikatan I dobija novu dimenziju uz pomoć efekata koje koriste naši vešti tehničari.